Statistika přístupů

Tento web byl provozován od října 2007 do 15. 3. 2009, přičemž stávající grafická podoba byla spuštěna v dubnu 2008. Dále uvedené statistické...

Liberecký šampionát skončil, pochvaluje si ho celý svět

Dnes byl na programu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 poslední závod mužů na 50 kilometrů. Poslední mistr světa z Liberce,...

Poslední závod vyhrál Pan Řídící

Už i poslední závod 47. FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009 zná svého vítěze. Zcela právem se jím stal fenomenální...

Za prvními závodníky

09. 01 2009

Výrazný mezník tvoří rok 1895, kdy Jilemničtí založili Český krkonošský spolek Ski (stanovy byly úředně schváleny o rok později) jako jeden z prvních lyžařských spolků v Evropě mimo Skandinávii a první samostatný lyžařský spolek v zemích Koruny české. V krátké době se proměnil v jedno z nejvýznamnějších ohnisek sportovního lyžování.
 
Mimořádnou osobností, jež vynikajícím způsobem ovlivnila rozvoj lyžování, se stal Jan Buchar (1859 – 1932), řídící učitel v Dolních Štěpnicích u Jilemnice. Již tehdy patřil mezi uznávané propagátory Krkonoš a jeho propagátorský program měl zcela jasný sociální podtext. Proud českých turistů, který začal Buchar do Krkonoš směrovat, se měl stát nejen hrází proti nezřídka tvrdým germanizačním tlakům německého obyvatelstva, ale především měl zlepšit hmotné postavení zdejších horalů. Proto Buchar lyže uvítal s nadšením a prozíravě pochopil, že představují klíč k horám až dosud v zimních měsících téměř nenavštěvovaným a nepřístupným. Současně si uvědomil, jak neocenitelným prostředkem se lyže stanou pro krkonošské obyvatele a zvláště pro jeho žáky, kteří v čase velikých vánic mívali nucené prázdniny, protože se přes hluboké závěje nedostali do školy. To bylo také hlavním důvodem, proč již v roce 1895 publikoval první metodický článek o lyžování v časopise Klubu českých turistů a zároveň započal s výukou lyžování při hodinách tělesné výchovy na své škole.
 
Český krkonošský spolek Ski v Jilemnici záhy navázal plodné kontakty s pražským Ski klubem (vznikl jen o několik měsíců později než jilemnický spolek) a společně s ním se ujal organizování českého sportovního lyžování. V roce 1895 uspořádal na Kozinci své první skutečné závody. Přihlásili se však pouze dva zájemci. Ve stejné době vypsali závody i pražští sportovci.
19. ledna 1896 zhlédla veřejnost ve Stromovce první úspěšné závody pražského klubu. Zde se poprvé jela jízda o mistrovství království Českého (1050 m) a zvítězil časem 1 min. 50 sec. Mládek z Jilemnice. Krátce poté se uskutečnilo mistrovství Krkonoš na 10 km na trase ze Žalého do Jilemnice (pořadatel Český krkonošský spolek Ski) a vítězem se stal později slavný závodník Hynek Bedrník z Jilemnice.
 
1. mezinárodní závody v Dolních Štěpanicích, r. 1897 - archiv Krkonošského muzea v JilemniciJiž v následujícím roce zorganizoval jilemnický spolek v Dolních Štěpnicích první mezinárodní závody (za účasti jednoho Němce a jednoho Nora), jež v mnoha směrech představují mezník ve vývoji závodního lyžování. Závod se skládal z těchto soutěží: jízdy o mistrovství Krkonoš na 12 km, jízdy zahajovací na 1000 m, jízdy chlapců do 18 let na 1 000 m, jízdy chlapců do 14 let na 500 m, skoku – náběh 1 m, každý závodník 3 skoky, jízdy dam na 500 m a hlavní jízdy na 6 km. Závody byly impozantní nejen rozsahem a účastí (závodnickou i diváckou), ale přinesly také zařazení nových závodních disciplín. Uveďme v první řadě skok s poměrně vysokou úrovní – zvítězil Oldřich Řeháček (ČKS Ski Jilemnice) skokem 15,5 m, což byl v tehdejších poměrech výkon úctyhodný.
 
Další novinku znamenalo zařazení „jízdy dam na 500 m“. Ženy tu poprvé stanuly na startovní čáře, samozřejmě v dlouhých sukních. Jejich účast se zanedlouho prosadila i v nejtěžších a největších závodech (50 km). Palmu vítězství z jízdy na 500 m si odnesla Julie Gassnerová z ČKS Ski Jilemnice.
 
Jízdu o mistrovství Krkonoš vyhrál František Hron, člen ČSK Praha a zvítězil také v hlavní jízdě, kde 2. místo obsadil dr. Dieskau (Österreichischer Skiverband) a 3. místo František Mládek z ČKS Ski Jilemnice.
 
J. Rossler Ořovský ptařil k nejvýznamnějším průkopníkům lyžování - archiv Krkonošského muzea v JilemniciPo štěpanických závodech se závodní činnost v Krkonoších rozběhla naplno. Mezinárodní závody se konaly od tohoto roku každoročně a těšily se stále masovější oblibě. Vedle nich byla pořádána řada dalších akcí, často příležitostného charakteru. Mezi nimi nejvýznamnější místo patří závodu o Dieskauovu putovní cenu (na 2 000 m), který se poprvé jel v roce 1902 a udržel se, byť ve změněné podobě, až do roku 1941.
 
Naši závodníci začali v této době velmi úspěšně reprezentovat lyžařský sport také za hranicemi, a to navzdory neutěšeným finančním podmínkám obou našich spolků. Tak již v roce 1896 startovali jilemničtí Bedrník a Mládek na závodech v Taubenbergu u Mnichova, kde přesvědčivě zvítězili i nad Nory a Švédy. Ve stejném roce se účastnili závodů v rakouském Pötzleindorfu s dalším slavným závodníkem F. K. Hronem a znovu zvítězil Hynek Bedrník. Na lyžařském derby v Semmeringu v následujícím roce s velkým náskokem porazil Rakušany Hron (s Nory a Švédy tenkrát naši nezávodili). Za dobrou úroveň našich závodníků vděčíme především kvalitnímu lyžařskému výcviku. Trvalý bojkot našeho lyžování ze strany německy cítícího obyvatelstva přinutil naše lyžaře, aby si instruktory zvali přímo z Norska.
 
Počátkem devadesátých let se lyžování začalo rozvíjet také na Moravě a nacházíme zde mnoho analogií s vývojem krkonošským.. Přesto nelze přehlédnout, že rozvoj lyžování na Moravě (soustředěný především do okolí Nového Města na Moravě) zůstával zatím daleko za intenzitou krkonošské oblasti a zvláště závodní činnost zatím zůstávala ve skromných měřítkách.
 
V článku jsou použity materiály z lyžařské expozice Krkonošského muzea v Jilemnici. Muzeum je zařízením Správy KRNAP.
 
Dr. Jan Luštinec

 

 

Oficiální mezinárodní sponzoři

Oficiální národní partneři

 
BRITTANY
WEBSTER
(CAN)
NAROZEN(a):
25. 6. 1987

VÝŠKA A VÁHA:
neuvádí

KLUB:
Highlands Trailblazers

ZÁJMY:


DISCIPLÍNA:
Běh na lyžích

WEB STRÁNKA: