Statistika přístupů

Tento web byl provozován od října 2007 do 15. 3. 2009, přičemž stávající grafická podoba byla spuštěna v dubnu 2008. Dále uvedené statistické...

Liberecký šampionát skončil, pochvaluje si ho celý svět

Dnes byl na programu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 poslední závod mužů na 50 kilometrů. Poslední mistr světa z Liberce,...

Poslední závod vyhrál Pan Řídící

Už i poslední závod 47. FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009 zná svého vítěze. Zcela právem se jím stal fenomenální...

Co vyprávěla nejstarší jilemnická spolková kniha

10. 01 2009 10:00:00

První valná hromada Českého krkonošského spolku Ski se konala dne 15. dubna 1895 v hostinci Občanská beseda v domě čp. 8 na jilemnickém náměstí. Na programu přečetl první spolkový předseda Rudolf Kazda výňatky ze stanov. Mimo jiné citoval, že „účelem spolku je vyučovati a pěstovati jízdu na ski na zasněžených místech…“

Oblečení lyžařů na konci 19. století - archiv Krkonošské muzeum v JilemniciA dále „…pořádati výlety jednotlivců aneb celého spolku za účelem zábavním a vědeckým, uveřejňovati jich v časopisech veřejných i sportovních, pořádati závody, zábavy a veřejné přednášky účelu spolku odpovídající ve prospěch spolkové pokladny“. Pak následovala volba výboru a zároveň bylo rozhodnuto, že spolková místnost bude umístěna ve výletní restauraci na blízkém vrchu Kozinci. Do nového spolku vstoupilo 16 členů, z nich pět žen.
 
Snad právě tenkrát byly na zadní stranu nové jednatelské knihy moudře zaznamenány lyžařské akce či zajímavosti, jež se v tomto roce uskutečnily ještě před oficiálním založením spolku. A tak se dovídáme nejenom o výletech na zasněžené hřebeny, o prvních závodech, ale také o tom, že 13. února 1895 lyžaři uvítali na Kozinci známého cestovatele Stanko Vráze a o šest dní později si dr. Trdlica tamtéž „při jízdě na skich“ zlámal nohu (jedná se o jeden z prvních doložených lyžařských úrazů).
 
Na první výborové schůzi 28. října 1895 se hovořilo o podobě spolkového praporu, „který by se pověsil na první tyč v každý den společného jezdění na ski“. Jedna strana má být červená s bílým spolkovým znakem, druhá strana celá bílá s červeným monogramem.
 
Na první členské schůzi, konané dne 2. prosince, se horlivě debatovalo o lyžařském výletu na Petrovu boudu. Zejména pánům obchodníkům se nelíbil termín 29. prosince a prosadili si Boží hod vánoční. Zároveň se lyžaři rozhodli, že výlet budou inzerovat v novinách. (Výlet se však nakonec vinou „mokrého počasí“ uskutečnil ve skromnější podobě až 12. ledna 1896.)
 
Pak přišel na řadu první jilemnický výrobce lyží Václav Lorenc a s velikým zájmem „se prohlížely pravé norvéžské ski a rozličné skiácké potřeby“. (…) „Všeobecně uznáno, že norvéžské ski se pro naši krajinu nehodí, neb jsou všechny z měkkého dříví a nevyrovnají se našim thonetovkám“.
 
Ať to frčí!A nakonec bylo učiněno další důležité rozhodnutí, že si všichni totiž pořídí stejné čepice dle „vzoru jak nám pan Lorenc přinesl na ukázku“. (Později spolkový starosta navrhl dokonce lyžařský stejnokroj převážně šedé barvy – dvouřadový kabát, „kalhoty široké, kamaše buďto provázkové neb bavlněné, (…), kalhoty mají býti na pás, na který by se dal kabát zavěsit, že by při jízdě nevadil. Svetry mají býti šedé neb bílé“.) Rokování bylo poprvé zakončeno dodnes slavným heslem „Ať to frčí !“
 
17. prosince si pánové spolu s dámami uspořádali první výlet do Mříčné. V půl druhé odpoledne odjeli z Jilemnice a již ve čtvrt na tři byli v hostinci u Kovářů ve Mříčné. „Bavili jsme se velmi dobře a žádnému se nechtělo ani odejeti.“
 
Výlety do Mříčné „lyžníkům“ zachutnaly a vraceli se tam velmi často. Typický průběh takového výletu nám zachycuje zápis k datu 27. prosince 1898:
 
 „Za krásného počasí sešli jsme se v hojném počtu (30 členů), aniž jeden o druhém věděl, ve Vrbičkách. Sníh byl velice krásný, takže každý netrpělivě očekával, kterým směrem vyrazíme. Stoupali jsme tedy směrem k Mříčné, kde jsme na obvyklém místě počali jezditi, nikdo nechtěl si dáti oddechu, neb jízda byla tak rozkošná, že to nikdo nezapomene. (…) Konečně u některých dostavila se únava; rozhodli jsme, abychom zajeli si do našeho známého hostince u Kovářů a tam na zpáteční cestě se posilnili. Jsa každý nějakou obvyklou skiáckou štamprlí posilněn a nějakým cervulátem (uzeninou), nastoupili jsme (…) zpáteční cestu. Při volném stoupání dostali jsme se nahoru, odkud jsme sjeli, páni v průvodu dam do Vrbiček, kde jsme jízdu ještě několikrát opakovali, nato ztrácel se jeden po druhém domů“.
 
V článku jsou použity materiály z lyžařské expozice Krkonošského muzea v Jilemnici. Muzeum je zařízením Správy KRNAP.
 
Dr. Jan Luštinec

 

 

Oficiální mezinárodní sponzoři

Oficiální národní partneři

 
MARTHE
KRISTOFFERSEN
(NOR)
NAROZEN(a):
11. 8. 1989

VÝŠKA A VÁHA:
neuvádí

KLUB:
IL Varden

ZÁJMY:


DISCIPLÍNA:
Běh na lyžích

WEB STRÁNKA: