Statistika přístupů

Tento web byl provozován od října 2007 do 15. 3. 2009, přičemž stávající grafická podoba byla spuštěna v dubnu 2008. Dále uvedené statistické...

Liberecký šampionát skončil, pochvaluje si ho celý svět

Dnes byl na programu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 poslední závod mužů na 50 kilometrů. Poslední mistr světa z Liberce,...

Poslední závod vyhrál Pan Řídící

Už i poslední závod 47. FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009 zná svého vítěze. Zcela právem se jím stal fenomenální...

Informace o dopravě v Liberci a blízkém okolí v době FIS MS Liberec 2009

18. 01 2009 13:00:00

Vážení občané Libereckého kraje,  

blíží se termín konání FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. Období, které přinese celé oblasti jedinečnou příležitost ukázat se celému světu, které ale také znamená změnu v našem každodenním životě a práci. Dovolte nám proto, abychom vám znovu nastínili a připomněli všechna dopravní opatření, která jsou s konáním šampionátu spojena.
 
Věříme, že pochopíte, že bez těchto opatření nelze zajistit logistiku celého šampionátu. Omlouváme se vám zároveň za komplikace, které vám mohou případně způsobit. Věřte, že všechna přijatá opatření jsou orientována také na vaši ochranu a bezpečnost.
 
Dobrou zprávou pro všechny obyvatele a návštěvníky Liberce je také informace, že městská hromadná doprava bude v průběhu šampionátu pro všechny zdarma.
 

Vjezdy rezidentům a zásobování povoleny

U většiny zákazů vjezdu budou dodatkové tabulky, umožňující vjezd rezidentům a zásobování, nebo dopravní obsluze. Není proto nutné vydávat žádné vjezdové karty. Zákazová opatření se provádí – kromě nezbytné regulace dopravy - rovněž z důvodu ochrany obyvatel a firem před nežádoucím parkováním návštěvníků MS. Tato opatření se týkají především oblastí Vesec, Dolní a Horní Hanychov, ulice 28. října (od kruhového objezdu po Jeronýmovu ulici), Vaňurova, Slavíčkova, Oldřichova, Na Humnech, Matoušova, část Františkovské, 1. máje. V průběhu mistrovství mohou být ve stejném režimu uzavřeny také ulice Nákladní a Žitavská (průjezd kolem nádraží ČD).
 
Občané s předplacenou rezidentskou nebo abonentskou parkovací kartou v okolí uzavřeného Papírového náměstí mají zajištěno náhradní parkování a o této skutečnosti budou informováni prostřednictvím adresného dopisu společností Activ s.r.o.
 

Úplné uzavírky komunikací

Úplně uzavřené komunikace jsou jen následující ulice nebo jejich části:
  • nová čtyřproudá silnice (I/14) od kruhového objezdu v Kunraticích po napojení na průtah městem silnice I(R35), která bude sloužit jako záchytné parkoviště (ochrana města před přetížením dopravou);
  • silnice III/2784 od restaurace Domov V Horním Hanychově po odbočku k horskému hotelu Ještěd (nezbytné pro obsluhu sportovního areálu Ještěď a zajištění požadované bezpečnosti sportovním týmům);
  • nová ulice od kruhového objezdu Česká, Mařanova k běžeckému areálu ve Vesci (bude plně sloužit pouze pro chodce);
  • ulice Dlouhá od Hřbitova po odbočku na parkoviště u silnice R35 (nezbytné pro zajištění požadované bezpečnosti sportovním týmům);
  • ulice v bezprostředním okolí vysokoškolských kolejí v Harcově, ul. Stodolní,17. Listopadu, Dětřichova, Na zhořelci, Švabinského nezbytné pro zajištění požadované bezpečnosti sportovním týmům).

Komunikace s dopravním omezením

  • silnice R35 příjezd do Liberce (úsek 300m před odbočkou Doubí), provoz bude sveden do jednoho jízdního pásu s omezením maximální povolené rychlosti, omezení znemožňuje při příjezdu odbočení do Doubí (nezbytné pro obsluhu sportovního areálu Vesec;
  • ulice Košická – uzavření pravého jízdního pruhu podél Babylónu, doprava svedena do levého pruhu,(z důvodu vyšší bezpečnosti dopravy při dopravní obsluze hotelu Babylon);
  • ulice U Nisy a Na Rybníčku budou jednosměrné – povolený směr jízdy pro všechna vozidla je od ulice Nitranské (Babylón) do ulice Františkovská s možností příčného přejezdu ulice 1. máje. (zachování dopravní obslužnosti a možnosti parkování s ohledem na obsluhu dočasného terminálu kyvadlové dopravy do sportovních areálů v ulici 1. máje);
  • část ulice Ostašovská (od křižovatky ulice Domky po začátek letiště) – bez omezení zůstává směr jízdy do Ostašova, (nezbytné pro dopravní obsluhu záchytného parkoviště podél ulice Ostašovská).    

Tato omezení budou v platnosti od 16. 2. 2009 do 1. 3. 2009 (včetně)

 

Informace pro firmy (zásobování)

Pojem zásobování má podle pravidel silničního provozu širší význam, než je jeho slovní význam. Zahrnuje lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a další relevantní služby. Zásobováním je návoz nebo odvoz zboží do (z) prodejny, provozovny či zákazníkovi, ale také jeho odvoz zákazníkem.
 
Při kontrole policejní hlídkou bude umožněna další jízda po nahlášení adresy nebo názvu společnosti v uzavřené oblasti (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé) a účelu cesty. Doporučujeme vybavit pro jistotu vozidla zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků patřičným dokladem - např. fakturou, dodacím listem, či jen potvrzením s razítkem.
 
Pro majitele firem a obchodů sídlících v pro dopravu uzavřených částech města (střed města Nám. Dr. E. Beneše, Pražská, Moskevská, Jezdecká, Felberova v pěší zóně, Revoluční, Široká po ulici Na Svahu, Papírová, Bednářská) bude umožněno zásobovaní jen v době od 23:00 do 10:00 hod. V ulici 1. máje bude omezeno zásobování na dobu od 23:00 do 14:00 hod.
 

Informace pro rezidenty

Rezidentem je každý člověk, který má v občanském průkaze uvedeno trvalé bydliště v dané lokalitě. Máte-li v OP jiné trvalé bydliště než kde skutečně bydlíte (např. bydlíte v pronájmu, nemáte zkolaudovaný dům, byt atd.) – postačí vám např. kopie nájemní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, či jiný doklad, který potvrdí, že v dané oblasti (i dočasně) bydlíte.
 
Po celou dobu uzávěr je nezbytně nutné dodržovat zákazy stání či zastavení vycházející z obecných pravidel silničního provozu nebo dopravního značení na komunikacích.
 
Po dobu konání šampionátu lze očekávat zvýšený pohyb městské i státní policie a odtahové služby.
 
Děkujeme vám, že budete respektovat pokynů osob, řídících dopravu a značení, které bude na případně změny v dopravě upozorňovat.
 

Dopravní omezení v oblasti areálu kolejí Harcov (pdf)

 
Dopravní výbor OV
 
 

 

 

Oficiální mezinárodní sponzoři

Oficiální národní partneři

 
ANDREAS
KUETTEL
(SUI)
NAROZEN(a):
25. 4. 1979

VÝŠKA A VÁHA:
182 cm / 63 kg

KLUB:
Skiclub Einsiedeln

ZÁJMY:
cestování, lyžování, vaření, učení, fotografování, hudba

DISCIPLÍNA:
Skok na lyžích

WEB STRÁNKA:
www.andreas-kuettel.ch