Statistika přístupů

Tento web byl provozován od října 2007 do 15. 3. 2009, přičemž stávající grafická podoba byla spuštěna v dubnu 2008. Dále uvedené statistické...

Liberecký šampionát skončil, pochvaluje si ho celý svět

Dnes byl na programu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 poslední závod mužů na 50 kilometrů. Poslední mistr světa z Liberce,...

Poslední závod vyhrál Pan Řídící

Už i poslední závod 47. FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009 zná svého vítěze. Zcela právem se jím stal fenomenální...

Orloj a betlémy lákají turisty

15. 09 2008

Od Ještědu směrem severozápadním, jen pár kilometrů v zimě na běžkách, v létě na kole nebo pěšky, lze dospět k sedlu, kde začíná nádherné údolí s bohatě opředenou historií, komplexem hrázděných domů, architektonických památek, leč i zvířat, rostlin a zajímavých lidí. Obec Kryštofovo údolí má své počátky v šestnáctém století, kdy v horách začali kutat kovkopové, pálit uhlí a později i zhotovovat látky. Dnes láká horská vesnička dřevěným kostelem ze sedmnáctého století, muzeem betlémů, vesnickým orlojem a v období vánoc betlémem v přírodě.

Před pěti sty léty se v údolí horské bystřiny začalo dobývat stříbro, z galenitu, tvrdého křemence dokázali hutníci vytavit olovo a stříbro. Předmětem těžby bylo i železo, zpracovávané v místním hamru, vedlejším produktem pak byl vitriol, se kterým se barvily látky a používal se i v dalších řemeslech. Spleti důlních děl dnes zasypané nebo zazděné lze najít na obou stranách zvedajících se horních hřbetů. Obyvatelé se živili také plátenictvím a pastevectvím. Z původního dřevorubectví se vyvinulo i zpracovávání dřeva. Vznikaly četné ozdobné prvky v architektuře hrázděných domků a známé bylo betlémářství.
 
Viadukt přes údolí NovinaV rozeklaném údolí Noviny je v areálu obce dokonalá technická památka z konce devatenáctého století _ viadukt 230 metrů dlouhý a 29 metrů vysoký se čtrnácti oblouky o rozpětí dvanácti metrů. Zajímavý je i ještědský tunel z údolí Rokytky, hloubený italskými dělníky a rubaný ze dvou míst. Dělníci si podali ruce v podzemí, čemuž lidé nemohli uvěřit. Další podobný most je v Machníně pod hradem Hamrštejn přes řeku Nisu ve směru do Liberce.
 
Moderní dílo, obdivované návštěvníky, se nachází ve středu obce. Věžní orloj, který nemá hned tak někde obdoby. _Hele, Venco, my tam máme, vole, takovou starou opuštěnou trafačku a já z ní udělám, vole, první českej venkovskej orloj. Konzultoval jsem to s Jindrou a usoudili jsme, vole, že sochařskou výzdobu nemůže dělat nikdo jinej, než ty, vole_._  Tak nějak zněla objednávka kryštofoúdolského občana Martina Chaloupky Václavu Plechatému, jak to píše sochař ve své autobiografii. Orloj skutečně vzniknul a je vyzdobený dvanácti apoštoly, svatou Barborkou, Kryštofem a ponocným. Neuplynuly ani dva roky od objednávky a kdo zavítal do údolí Rokytky, mohl se obdivovat nejen renovované stavbě transformátoru, ale především v republice ojedinělému venkovskému orloji. Liberecký řezbář a malíř svými figurkami vykouzlil úsměv na tvářích nejen dětí, ale i morousů, a ani jeho vnadně obnažené baculinky nikoho nepohoršují.
 
Dvě figury z orloje od řezbáře Plechatého - Barborkas a KryštofV průběhu osmnáctého a devatenáctého století byla v obci stavěna selská stavení roubeným systémem, ze dřeva s výplní mechu a malty, s malými okýnky, kde v přízemí byla dílna, domácí zvířata a nahoře se bydlelo. Architektura germánská se zde snoubila s architektonickými prvky slovanskými. Poezie horských chalup vytváří přirozený skanzen a současní obyvatelé o domky v tradičním stylu stále pečují.
 
Skvostem architektury v Kryštofově Údolí je kostel sv. Kryštofa. Celodřevěný, pochází z osmdesátých let sedmnáctého století a zachoval se v původní podobě. Stavěl jej dva roky tesař ze Žibřidic se čtyřmi pomocníky. Jde o jednolodní roubenou stavbu, s kruchtou a varhanami, bohatě zdobenou malbami na dřevo s výjevy ze života Ježíše Krista. Sakrální památka je svým stylem a výzdobou ojedinělým dílem na našem území.
 
Betlém od Josefa Jíry z roku 1999V souvislosti s charakterem obce nelze nemluvit o betlémářství, které patří k sakrálním činnostem stejně jako návštěvy církevních obřadů, či zdobení památných míst sochami. Každoročně se svátkem Krista krále se na stráni mezi horskými chalupami rozsvítí betlém Josefa Jíry z roku 1999. Impozantní dílo maloskalského umělce sem láká dvoumetrovými sochami, zpodobňujícími vraždění neviňátek, jesličky s Jezulátkem a klanění tří králů. Při vernisáži autor vyslovil svou ideu: _Celý život jsem se zamýšlel o svědectví, které zde trvá dva tisíce let, s hvězdou naděje, tajemstvím zrození a poselstvím oázy zelené palmy..._.
 
Největší popularitu obci dělá sbírka betlémů, o niž se zasloužila občanka Gertrud Antošová a návazně na ni Martin Chaloupka s bývalým starostou obce Miroslavem Kuchtou. V horním patře bývalé školy vzniklo ze zachráněných soukromých betlémů malé muzeum. Dodnes se jich podařilo shromáždit na dvacet různých druhů. Jsou od roku 1993 lákadlem k pravidelným návštěvám zvláště o vánočních svátcích, kdy zasněžená krajina vytváří zvláštní kouzlo onoho tajemství zrození.
 
Vydat se do Kryštofova údolí patří k nejkrásnějším zážitkům návštěvy libereckého kraje. Obec naplňuje nejen krása přírody, krása díla lidských rukou, ale i duchovno prolínající celý prostor nádherného údolí v drsném prostředí Ještědských hor.
 
Mistr Podještědský
 
 


 

 

 

 

 

Oficiální mezinárodní sponzoři

Oficiální národní partneři

 
LAURE
BARTHELEMY
(FRA)
NAROZEN(a):
5. 8. 1988

VÝŠKA A VÁHA:
neuvádí

KLUB:
Pays Rochois

ZÁJMY:


DISCIPLÍNA:
Běh na lyžích

WEB STRÁNKA: