Statistika přístupů

Tento web byl provozován od října 2007 do 15. 3. 2009, přičemž stávající grafická podoba byla spuštěna v dubnu 2008. Dále uvedené statistické...

Liberecký šampionát skončil, pochvaluje si ho celý svět

Dnes byl na programu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 poslední závod mužů na 50 kilometrů. Poslední mistr světa z Liberce,...

Poslední závod vyhrál Pan Řídící

Už i poslední závod 47. FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009 zná svého vítěze. Zcela právem se jím stal fenomenální...

Mistry potkáte v liberecké galerii

13. 01 2009

Oblastní galerie v Liberci byla založena v roce 1953, historie jejích sbírek je ale mnohem starší. Již od šedesátých let 19. století začal významný liberecký průmyslník, Heinrich Liebieg, budovat svou sbírku obrazů. Liebieg se zaměřoval především na sbírání obrazů současných německých a rakouských malířů. Ale díky význačné odborné pomoci malíře Eduarda Charlemonta se mu rovněž podařilo shromáždit unikátní kolekci obrazů francouzské krajinomlaby 19. století (tzv. barbizonské školy), včetně zajímavého souboru obrazů malíře Eugena Boudina.

Heinrich Liebieg odkázal svou sbírku v roce 1904 městu Liberci spolu s velkorysým finančním darem na další rozšiřování sbírky, anebo na vybudování galerijní budovy, kde by jeho sbírka byla vystavena. Město Liberec začlenilo Liebiegovu sbírku, která čítala přes 200 uměleckých děl, do sbírkového fondu Severočeského průmyslového muzea.
 
V průběhu první poloviny 20. století pak došlo k několikerému významnému rozšíření obrazových sbírek budoucí galerie. Předně již v roce 1918 se podařilo získat sbírku grafik jabloneckého lékaře Antonína Randy, která obsahovala práce nizozemských, italských, německých a francouzských grafiků od renesance až do 18. století. Sbírka mimo jiné obsahovala soubor grafických listů Jacquese Callota z období Třicetileté války (1618–1648).
 
K dalšímu významnému rozšíření sbírek došlo zakoupením sbírky bratří Ferdinanda a Alexandra Blochových. Tito pražští průmyslníci a sběratelé umění se zaměřovali především na české barokní malířství a svými nákupy uměleckých děl podporovali také současné české malíře.
 
Obrazové sbírky však byly stále součástí sbírek Severočeského průmyslového muzea. A to i v době druhé světové války, kdy byla celá obrazoví sbírka uschována ve sklepeních nedalekých zámků. Hned po druhé světové válce byla umělecká díla z popudu libereckého rodáka, grafika Jaro Berana převezena zpět do Liberce.
 
Velkého rozvoje se liberecká galerie dočkala v poválečné době, také díky zmiňovanému Jaro Beranovi. Prvotními impulsy pro rozvoj bylo získání bývalého Liebiegova paláce pro stálou výstavu uměleckých děl – zárodek budoucí galerie. Následně v roce 1953 byla institucionálně založena galerie jako právně samostatná instituce.
 
Přestože poválečná historie Československa je spojena s komunistickým režimem, podařilo se i v těchto desetiletích zajistit relativně kvalitní výstavní program a rovněž se dařilo doplňovat umělecké sbírky, jejichž základ položil Heinrich Liebieg. Hned Jaro Beran začal od padesátých let 20. století systematicky doplňovat sbírkový fond o umělecká díla českých malířů a sochařů. V jeho práci pak pokračovala PhDr. Hana Seifertová, které se mimo jiné podařilo vybudovat cenou sbírku nizozemského malířství 16. – 18. století, jednu z mála obdobných sbírek v současné České republice. Přestože se v celé druhé polovině 20. století nepodařilo získat žádnou velkou kolekci jako v době předválečné, byl sbírkový fond Oblastní galerie postupně doplňován a rozšiřován a dnes je označován za čtvrtý největší soubor v České republice.
 
V současné době nabízí liberecká galerie svým návštěvníkům tři stálé expozice – nizozemské malířství 16. – 18. století, francouzskou krajinomalbu 19. století a české výtvarné umění 20. století. Mimo to ale připravuje pravidelné krátkodobé výstavy výtvarného umění, výukové programy pro děti a mládež a další doprovodné programy nebo vydává katalogy, které je možné zakoupit v pokladně galerie.
 
Oblastní galerie v Liberci je otevřena denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. Každý čtvrtek je otevírací doba prodloužena až do 19.00 hodin. Vždy první středu v měsíci galerie umožňuje svým návštěvníkům vstup zdarma.
 
Více informací lze zjistit na www.ogl.cz.
 
Jan Randáček
 

Ukázky děl vystavené v Oblastní galerii v Liberci

 

Oficiální mezinárodní sponzoři

Oficiální národní partneři

 
STEFAN
READ
(CAN)
NAROZEN(a):
7. 5. 1987 v Edmonton

VÝŠKA A VÁHA:
neuvádí

KLUB:
Altius Nordic Ski Club

ZÁJMY:
lyžování, saucering

DISCIPLÍNA:
Skok na lyžích

WEB STRÁNKA: